đầu số 096

Cung cấp sim đầu số 096

Cung cấp sim đầu số 096

Số tiền lãng phí do gọi ngoại mạng không nhiều không nhắc bạn phải quan tâm nhưng trong suốt quá trình bạn dùng sim đó vĩnh cửu thì đây cũng là một khoản đáng bàn. 096 là đầu số đẹp