tìm hiểu sim ngũ quý 44444

Ý nghĩa của sim ngũ quý 44444

Ý nghĩa của sim ngũ quý 44444

Con số 4 linh thiêng này là biểu tuọng cho các yếu tố bất biến, bất di, bất dịch trong cuộc sống. Một năm 4 mùa, vũ trụ có 4 yếu tố làm nên, con người có 4 bản ngã,