ý nghĩa sim tam hoa 111

Ý nghĩa của sim tam hoa 111

Ý nghĩa của sim tam hoa 111

Số 1 chỉ lớn hơn số 0 nhưng số 1 mang ý nghĩa lớn nhất: Độc nhất, cao nhất, độc nhất vô nhị… Không còn sự vật, hiện tượng nào tương tự, hay gọi là tính duy nhất của số